Other

Wat is een POH somatiek?

Wat is een POH somatiek?

Praktijkondersteuner somatiek: De praktijkondersteuner somatiek biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma, longziekten en hart- en vaatziekten. Zo hebben ouderen met meerdere aandoeningen één vast aanspreekpunt. En een huisbezoek is vaak mogelijk.

Hoeveel POH GGZ zijn er?

Gegevens in een tabel

poh ggz
2016 7395
2017 7540
2018 7382
2019 6420

Hoeveel huisartsen hebben een POH GGZ?

Voor 2015 beschikte NIVEL Zorgregistraties over contactgegevens van 366 huisartsenpraktijken. In 2015 hadden 319 van de 366 praktijken (87%) een POH-GGZ, ten opzichte van 46 van de 173 in 2010 (27%). De groei van het aantal praktijken met een POH-GGZ was met 23% relatief het grootst tussen 2013 en 2014.

Hoeveel praktijkondersteuners in Nederland?

Het afgeronde aantal POH somatiek ligt dan tussen de 5.900 en 6.700, terwijl het aantal POH GGZ uitkomt op 2.500 tot 5.200 (figuur 1).

Hoe wordt je POH somatiek?

Opleiding tot praktijkondersteuner somatiek Voor hbo-verpleegkundigen geldt dat zij met een één-jarig opleidingstraject de omscholing kunnen volbrengen. Voor mbo-verpleegkundigen en doktersassistenten duurt dit traject twee jaar. De opleiding betreft een post-hbo opleiding.

Wat betekent een praktijkondersteuner?

Een praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) werkt letterlijk ter ondersteuning van de huisarts. De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problemen.

Hoeveel fte POH GGZ per normpraktijk?

Kerncijfers

2006 Actueel
Aantal FTE personeel per normpraktijk (gemiddeld)assistent POH-S 1,16 0,19 1,23 0,41
Patiënten per normpraktijk 2350 2095
Aantal consulteenheden per jaar per normpraktijk 8296 8966
Budget voor zorg in Nederland € 47,6 mld. € 88,2 mld.

Wat kost een POH GGZ?

Kosten? De POH-GGZ vallen geheel onder de huisartsenzorg en worden dus volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Er is geen eigen bijdrage nodig en het consult gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.

Hoe wordt ik POH GGZ?

Hoe word je POH-GGZ? Om als POH-GGZ aan de slag te gaan in de huisartsenpraktijk heb je naast een beroepsopleiding ook een erkende opleiding POH-GGZ nodig. Dat is een vereiste van verzekeraars en het register van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Hoeveel doktersassistenten zijn er in Nederland?

In Nederland zijn ongeveer 35.000 doktersassistenten actief.

Hoeveel huisartsenpraktijken heeft Nederland?

Nederland telt ruim 5.000 huisartsenpraktijken.

Welke opleiding heb je nodig voor praktijkondersteuner?

Je hebt toegang tot de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s of bewijzen: – HBO Verpleegkunde (Met dit diploma word je toegelaten tot een verkort traject). – MBO Verpleegkundige niveau 4, met 1 à 2 jaar werkervaring.